Trekronervin.dk


     
         
         
     k3
 Kontakt Trekroner vin 
 Sophie Brahes gade 3, 3000 Helsingør 
 tlf. (+45) 49 21 75 03, Mobil+45 40306000
 Mail: jan.schultz.3100@gmail.com
 
 

 Midlertidige Åbningstider

MANDAG TIL LØRDAG

10.00-14.00  

 

OBS : Er du færdigvaccineret +14 dage og har 

CORONA PAS kan du frit komme ind i Danmark